Pompa ciepła jest znakomitą odpowiedzią na  wzrastające ceny paliw. Przy stale rosnącej cenie gazu pompa stała się jednym z najtańszych w eksploatacji źródłem ciepła w domu a także przygotowania wody użytkowej. W klimacie środkowoeuropejskim wykorzystanie pomp ciepła do odzysku energii słonecznej zakumulowanej w ziemi jest uzasadnione ekonomicznie. Obecnie uzyskiwane współczynniki efektywności są na poziomie od 3-5 co oznacza, że na 5kW energii dostarczonej do kaloryferów lub do zbiornika ciepłej wody 1 kW pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast pozostałe 4 kW - z gruntu, wody lub powietrza. Sprawia to, że pompy mogą stać się jedynym źródłem ciepła w nowo budowanych domach energooszczędnych.
 Pompa ciepła

Wybierając pompę ciepła jako jedyne źródło ciepła należy pamiętać o dopasowaniu odpowiedniej mocy grzewczej urządzenia, którą definiują całkowite straty ciepła budynku dla danej strefy klimatycznej.
Zadaniem pompy ciepła jest transport ciepła z miejsca, w którym zamontowany jest „zimny” wymiennik ciepła (dolne źródło pompy ciepła), przy niskiej temperaturze, a następnie jego oddanie w wyższej temperaturze na „gorącym” wymienniku (górne źródło pompy ciepła).

klimatyzacja - wentylacja - serwis - montaż

Rodzajów dolnych źródeł :
-powietrze atmosferyczne, nadmuchiwane na wymiennik ciepła za pomocą wentylatora,
-rurowy spiralny wymiennik ciepła zakopany na głębokości 1,5 – 2 m pod trawnikiem,
-rurowy wymiennik ciepła wpuszczony w pionowy odwiert wykonany na głębokość co najmniej 50 metrów (a dokładniej, kilka takich odwiertów),
-rurowy wymiennik umieszczony na dnie stawu, lub na dnie rzeki,
-pobieranie wody z podziemnego ujęcia, po czym spuszczanie wody (po odebraniu od niej ciepła) do studni zrzutowej,
-pobieranie wody ze zbiornika lub rzeki, spuszczanie w innym miejscu.

Montaż pompy ciepła jest najbardziej opłacalny w domach, w których nie ma dostępu gazu, a ogrzewanie domu opiera się na energii elektrycznej, oleju opałowym a w wielu przypadkach nawet gazem ziemnym. Wyższy koszt montażu (ok 20-50 tys.zł)można zrekompensować tym, że pompa ciepła nie wymaga komina, czyli można obniżyć koszt wybudowania domu właśnie o cenę komina na którą składa się koszt samego komina + cena wymurowania + cena bardziej wytrzymałego fundamentu.

klimatyzacja - wentylacja - serwis - montaż